Højmesse - Diakoniens dag i Johanneskirken v/ Kjeld-Ole Munk | Greve Sogn

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Højmesse - Diakoniens dag i Johanneskirken v/ Kjeld-Ole Munk

Dato
Søndag d. 5. februar 2023, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Sted
Johanneskirken, Skoleholmen 9, 2670 Greve
Medvirkende
Kjeld-Ole Munk

Diakoniens dag

Søndag 5. februar kl. 11 i Johanneskirken

Til ’Diakoniens  dag’ 5. febr. får vi besøg af Gerrit Marseille og Eva Marseille fra Frelsens hær. De er pensionerede officerer i Frelsens hær og har arbejdet meget med diakoni både her i Danmark og i udlandet, og er medlemmer af korpset i Valby. De vil fortælle om det kirkeligt sociale arbejde, som frelsens hær udfører mange steder og på mange måder både her i Danmark og  andre steder i verden. Vi har hørt om arbejde med julehjælp, men Frelsens hær laver meget andet hjælpearbejde. Vi kommer også til at høre lidt om, hvad Frelsens hær i det hele taget er.

Som det ses af nedenstående artikel, så er diakoni en vigtig del af kirkens arbejde. Kirken har i hele dens levetid altid haft syn for, hvor der var mennesker i nød, og så har man som enkeltmennesker eller som institution gået i gang med at hjælpe, så godt man kunne. Den første søndag i februar plejer vi at høre om noget af kirkens sociale arbejde. Vi mødes til gudstjeneste kl. 11 og derefter bydes der på lidt frokost og så får vi besøg af en spændende person, der er engageret i kirkeligt hjælpearbejde, som vil fortælle om hvad pågældende laver.


Diakoni - et lidt ukendt ord med stor betydning

Måske har I stødt på ordet diakon eller diakonisse, de sidste ofte i en slags tjenestedragt med en hovedbeklædning. Men diakoni er meget mere end disse mennesker, selvom de op igennem tiden har gjort et stort og fint stykke arbejde. Ordet diakoni stammer fra det græske ord ’diakonein’, som betyder at tjene i betydningen at gøre noget for andre. Vi hører i den tidligste kirke, hvordan man udvalgte 7 mænd til at varetage tjenesten (diakonien) ved bordene, da disciplene ikke kunne nå det hele, når de havde travlt med at forkynde det kristne budskab. ’Tjenesten ved bordene’ er et udtryk, der dækker det kristne sociale arbejde, hvor man ud fra det kristne næstekærlighedsbud forsøgte at hjælpe fattige, enker, faderløse, syge, fængslede og så videre. Det var en speciel kristen tilgang. I Romerriget, som Israel hørte til, hånede man de kristne for deres hjælpsomhed og gavmildhed mod de svage. De svage skulle man ikke spilde krudt på, mente førende romere, for de var undermennesker, og følgelig måtte de, som hjalp også være det, når de ikke kunne skelne mellem ordentlige mennesker og dem, der ikke kunne finde ud af det. Blandt de 7 diakoner var Stefanus, og hans hjælpsomhed og formidling af det kristne budskab skabte hård modstand, og det endte med, at han blev myrdet. Man kunne ikke lide hans hjælpsomhed, og man anerkendte heller ikke hans kristne tro. Diakonen Stefanus blev den første kristne martyr (blodvidne = at man myrdes for sin tros skyld). Senere er millioner af kristne blevet forfulgt og myrdet for deres tros skyld, og det sker stadig i alt for stort omfang. 2. juledag mindes vi de kristne, det har sat livet til for deres tros skyld, men vi mindes og tænker også på dem, der i dag forfølges og lider rundt om på vores jord. Det, som blev sat i gang af de første diakoner, har haft enorm betydning, næsten alt socialt arbejde i Danmark er sat i gang af kristne, der brændte for at hjælpe, hvor nøden var. Selv i dag kommer rigtig mange nye initiativer fra kristne mennesker, der ser og mærker, at her er nogen, der trænger til hjælp og omsorg. Når der deles hjælp ud fra vores menighedspleje, er det fordi mennesker her i sognet oplevede, at der var mennesker, der havde brug for hjælp. Da KFUMs Sociale Arbejde startede Center for ludomani, var det for at prøve at afhjælpe den nød, spilafhængighed skabte. Mange flere aktuelle eksempler kunne nævnes. I Greve Sogn blev de første hjemmesygeplejersker ikke ansat af sognerådet, men af menighedsrådet, fordi man som kristne mennesker så nøden. Kirken, Folkekirken og kirkelige foreninger har op igennem tiden været foregangsmænd og kvinder på stort set alle sociale områder. Det er de stadigvæk. Heldigvis har vi i dag også et offentligt socialt sikkerhedsnet, men uden engagerede kristne bundet på tro og Jesu ord om at tjene, så havde vi ikke haft det samfund, vi har i dag.

Kjeld-Ole Munk