Musiklivet | Greve Sogn

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Sang og Musik i Kirken


Mod på livet
Da jeg var barn, hørte jeg historier om de sorte slavers endeløse arbejde i bomuldsplantagerne. Jeg undrede mig over, hvordan slaverne kunne 
holde til det hårde arbejde. Ét af svarene var, ifølge min musiklærer, sangen. Under deres arbejde sang de, og på den måde opstod bluesgenren. 
Sangen var, mere eller mindre bevidst, en overlevelsesstrategi, som gav arbejderne energi og mod på livet.

Sang og velvære
Når vi synger, falder pulsen. Vi får kontakt med det dybe åndedræt. Vejrtrækning, blodtryk og indholdet af stresshormonet kortisol falder. Samtidig stiger indholdet af immunglobulin A (IgA), som styrker kroppens immunforsvar, og hormonerne endorfin og oxytocin, hvilket skaber glæde og overskud (Videnscenterforsang.dk). Sang gør med andre ord en masse godt for krop og psyke. Sang kan bruges til at bearbejde følelser som sorg og til at udtrykke glæde, og sang kan styrke et fællesskab. Når vi synger sammen, trækker vi vejret i samme rytme, vi  deler den samme puls, og vi skaber et fælles produkt. 
Sang og musik i Greve Sogn
I Greve Sogn spiller musikken en stor rolle. Sangen fylder meget i gudstjenesterne, vi har babysalmesang, ungdomskor og voksenkor. Kirken tilbyder et stort udvalg af gratis koncerter og fællessangsarrangementer, og der synges i den kirkelige undervisning.

Musik fra første stund 

Babysalmesangen foregår i Johanneskirken, og jeg står for undervisningen. Jeg har en baggrund som rytmikpædagog og Almen Musiklærer med sang som speciale. I undervisningen danser og leger vi til salmer, sange og remser, og vi anvender forskellige instrumenter og redskaber. Under babysalmesangen stimuleres babyernes sansemotorik, mens sociale og sproglige færdigheder udvikles. 
Undervisningen foregår i Skibet (selve kirkerummet). Kirkerummet er et særligt stemningsfuldt sted, hvor der hersker en unik ro. Gennem et babysalmesangsforløb opnår børn og forældre en fortrolighed med kirkerummet og får et kendskab til flere af kirkens kernesalmer. I kan læse mere om sognets babysalmesangstilbud på børne- og ungesiden, s. 3, og I kan læse om nogle af kirkens øvrige musikalske tilbud på grevesogn.dk under fanen ”Musikliv”.
Linda Alsbæk


Musiklivet i Greve Sogn

De seneste år har der været et øget fokus på den gavnlige effekt af sang og musik. Man har f.eks. fundet ud af, at når man synger, danner man flere af de hormoner, der får os til at føle os godt tilpas. Man får styrket lungerne og åndedrættet, og man får en større fællesskabsfølelse af at synge sammen. Det er altså ikke kun musikaliteten, der bliver trænet, men også på andre målbare parametre viser forskning en positiv effekt. Nogen spiller måske selv et instrument, men alle har på et eller andet tidspunkt dyrket musik igennem fællessang.

Tænk bare på lejlighedssange og oplevelsen af, at det at synge kan løfte humøret, trøste og glæde og føre til en større grad af fysisk velbefindende. I Greve sogn er der rig mulighed for at være med i forskellige former for fællessang. Til alle gudstjenester er fællessang en væsentlig del, og i løbet af sommeren har man i Johanneskirken kunnet deltage i sommermorgensang hver tirsdag kl. 9. I efterårs- og forårssæsonen fortsætter vi med at dyrke sangglæden i form af en række sangaftener. Hver sangaften er opdelt, så den første halvdel er planlagt ud fra et tema, og efter en kaffepause til at klare stemmerne og få sig en snak med sidemanden, er der mulighed for at få hele forsamlingen til at synge med på lige præcis ens egen yndlingssang eller salme, når der i anden halvdel kan ønskes frit fra sangbøgerne. Sangaftenerne ledes af præster og organister.

Hvis man har lyst til mere sang og mere specifik stemmetræning, har sognet to kor. Det ene er Grevekoret, som er et blandet kor bestående af ca. 20 sangglade mennesker og deres korleder Marianne Friis. Koret synger klassiske korsatser og gamle og nye fortrinsvis danske sange, salmer og viser. Koret synger ved 4-5 arrangementer årligt, lejlighedsvis i samarbejde med andre kor.

Der øves i Johanneskirken hver torsdag kl. 19-21 med efterfølgende hyggeligt samvær over en kop kaffe.

Kontakt gerne Lise Ellevang Rasmussen på liseellevang@gmail.com  for nærmere oplysninger. Der kræves ikke optagelsesprøve, kun lyst til at synge i koret.

Hvis man er en ung pige og elsker at synge, har sognet et dygtigt pigekor. Greve Sogns Pigekor har 23 medlemmer og er et lønnet kor, der forener interessen for sang med et fritidsjob. Pigerne kan starte, når de begynder i 6. klasse, og mange vælger at blive i mange år, indtil videregående studier tager til. Korets leder er Lise Ellevang, som sammen med pigerne får en masse store musikalske oplevelser. Der synges musik fra forskellige genrer - lige fra klassiske værker til filmmusik, som ofte bliver lavet om til flerstemmige ligesvævende værker, så de passer perfekt til pigekorets stemmer. Pigekoret synger hver torsdag kl. 16-17.30 og er på arbejde som sangere/korister til gudstjenester 1-2 gange om måneden. Derudover er der koncerter, konfirmationer, korprojekter, sangaftener og andre arrangementer. Som medlem i pigekoret bliver man en del af et socialt fællesskab med ligesindede. Man bliver en dygtig sanger, og udover at man lærer noder, rytmer og skærper koncentrationsevnen, så får man også et ansvar i arbejdet. Her lærer og oplever pigerne, at de er nødvendige, for at koret som helhed kan fungere. Hvis man har lyst til at synge i pigekoret eller blot er nysgerrig, fordi man ved, at sang og musik har en frisættende, kulturdannende effekt på børn og unge, så kan man skrive en mail til Lise Ellevang Rasmussen på liseellevang@gmail.com  

Til slut skal nævnes, at Greve Sogns musikalske aktiviteter også byder på jævnlige koncerter af professionelle musikere. Vi tilstræber et så højt niveau som muligt, så man som publikum kan læne sig tilbage, nyde, opleve og blive inspireret. Alle fællessangsaftener, koncerter, gudstjenester m.v. står i kalenderen, så hold øje her i bladet eller på grevesogn.dk