Hvordan kan jeg tro andet! | Greve Sogn

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Hvordan kan jeg tro andet!

Vi har nu igen haft et forår og en sommer med lys og varme, hvor vækster og alle levende skabninger spirer og vågner til ny dåd, skaber nyt liv og vokser op. Nu står vi overfor efteråret med smukke farver og kan høste naturens gaver, som vi kan nyde godt af vinteren igennem. Det er da en forunderlig cyklus. Det er jo ikke alle steder i verden, hvor årstiderne skifter som her. Men overalt må vi konstatere, at naturen (når den ikke forulempes af menneskers ukyndige indgriben) med hele dens mangfoldighed, variation og egenskaber i alle vækster og levende væsener er overvældende og overgår enhver menneskelig fantasi. Se blot på en hvilken som helst form for liv, og du må konstatere, hvor fantastisk det er. Naturvidenskaben vil gerne forklare naturen med et ”Big Bang”, der efterlod en tilfældig samling af materie ogen evolution gennem milliarder af år, der er styret af mekaniske love. I sig selv er denne forklaring ateistisk, men der er da også mennesker, der tolker dette, som om naturen er Gud. Bibelen fortæller, at Gud skabte verden, himmellegemer, planter, dyr og mennesker på 7 dage. Gud er altså ikke naturen, men designeren og skaberen af naturen, og Gud er derfor over naturen.
Naturvidenskabens evolutionslære er måske nok et middel til at forklare verdens tekniske udvikling, og tolket
rent mekanisk behøver den derfor, banalt set, ikke være i konflikt med den fysiske udvikling, der beskrives i bibelens skabelsesberetning. Men der er en stor og afgørende mangel. For naturvidenskaben forklarer ikke, hvordan liv og bevidsthed er opstået i et dødt univers. Og derudover ligner verden slet ikke et produkt, derer styret af tilfældigheder. Det ligner snarere kunst, kreativitet og genial sammensætning, styret af umådelig intelligens og harmoni, der ligger langt over menneskelig fatteevne. Jeg vil slet ikke komme ind på, om det hele er skabt på 7 dage, eller det har taget milliarder af år. Det er uden betydning for den kendsgerning, at det er Gud, der er designeren og skaberen af universet, jorden og alle vækster, arter og levende væsener.
Og Han har podet alt med sin guddommelige signatur med intelligens og visdom. Så til spørgsmålene i salmen ”Op al den ting som Gud har gjort”, der lyder: ”Hvad skal jeg sige, når:
• jeg ser, at alle skove vrimle, de mange fuglesving der sker op under Herrens himle?
• jeg går blandt blomsterne i enge, når fuglesangen sammenslår som tusind harpestrenge?
• jeg ser, hvor stjerneflokken blinker, hvor mildt enhver imod mig ler og op til himlen vinker?
Kan jeg kun svare: O Gud! hvor er din visdom stor, din godhed, kraft og rige!
PS: I bibelens skabelsesberetning står der også, at mennesket er sat til at herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget og alle de vilde dyr. Det er så en formaning om, at vi skal tage vare på naturen på en ansvarlig måde. Og det er vi vist ikke så gode til – men det kan vi så vende tilbage til en anden gang.
Heini Schärer
Medlem af Greve Sogns Menighedsråd