Orglerne | Greve Sogn

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Orglerne

Organist til Greve Sogn søges.

Da den ene af vore to organister efter 25 års ansættelse har valgt at gå på efterløn, er en stilling på fuld tid (37/37) som organist ved Greve Sogns to kirker ledig til besættelse pr. 1. september 2021.

Der bor godt 10.000 mennesker i Greve Sogn – dels i Greve Landsby med middelalderkirken, Greve Kirke, med stor moderne anlagt kirkegård - og dels i og omkring Greve Midtby ved Køge Bugt. Her ligger Johanneskirken – en stor moderne kirke (bygget i 1995) med tilhørende kontorfaciliteter, møde- og undervisningslokaler og menighedssal. Kirken er centralt beliggende ved S-togstationen.

Der er 20 ansatte i sognet.

Greve Sogn er kendetegnet ved

 • at være en god arbejdsplads med gode kolleger,
 • et godt samarbejde med sognets 3 præster, engagerede medarbejdere og et medlevende menighedsråd,
 • et højt aktivitetsniveau, der udover et anseeligt antal tjenester rummer babysalmesang og klubaktiviteter for børn og unge, som er forestået af kirke- og kulturmedarbejderen, sogneeftermiddage, foredrag, en aktiv menighedspleje og et rigt koncertliv,
 • at der er plads til udvikling og initiativ.

Vi forventer, at du

 • udover at være en dygtig organist er musikalsk alsidig,
 • er indstillet på at anvende klaver, når der er brug for det,  i gudstjenesten,
 • vil være en inspirerende leder af sognets kor, Grevekoret, og arbejde på udbygning af dette,
 • kan indgå i et tæt samarbejde med sognets anden organist, idet I selv tilrettelægger arbejdet. Der er gensidig vikarforpligtelse.

Ud over at forestå musikledsagelse til gudstjenester og kirkelige handlinger medvirker organisterne

 • ved de to månedlige plejehjemsgudstjenester,
 • ved eftermiddags- og aftenarrangementer (f. eks.fællessangaftner) og morgensang om sommeren,
 • ved konfirmationsforberedelse (lejlighedsvis)
 • ved planlægning, koordinering og gennemførelse af koncerter i kirkerne.

Orglet i Johanneskirken er bygget af P.G. Andersen. Det har 25 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Endvidere er der et særdeles velklingende Bösendorfer, model Imperial.

I Greve Kirke har orglet, der er  bygget af Troels Krohn og senere renoveret af P.G. Andersen og Bruhn, 15 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Endvidere findes der et digitalt flygel af mærket Yamaha.

Ansættelse sker ved Greve Sogns Menighedsråd, Skoleholmen 9, 2670 Greve.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem kr. 285.240,00 – kr. 347.571,00 ( 2012-niveau) svarende til kr. 316.910,00 – kr. 386.161,00 kr. (april 2021) årligt.

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem kr. 36.700,00 – kr. 57.000,00 (2012-niveau svarende til kr. 40.774,00 – kr. 63.328,00 (april 2021). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 275.239,00 (2012-niveau) svarende til kr. 305.799,00 (april 2021) og basisløntrin 2 udgør kr. 289.183,00 (2012-niveau) svarende til kr. 321.291,00 (april 2021). Indplacering sker efter anciennitet

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget for tjeneste ved 2 kirker udgør årligt kr. 27.900,00 (2012-niveau) svarende til kr. 30.997,00 (april 2021).

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

organist Marianne Friis på tlf.28 83 39 98, organist Lise Ellevang Rasmussen på tlf.  24 81 57 50

eller kontaktperson Erik Jørgensen på tlf. 20 12 73 65.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til adressen 7194fortrolig@sogn.dk.

Der kræves børneattest, og det må påregnes, at der vil blive indhentet referencer.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 18. juni 2021 kl. 12.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 26.

Læs om sognet på www.grevesogn.dk.