Menighedsplejen | Greve Sogn

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsplejen

Menighedsplejens årsmøde tirsdag 16.marts i Johanneskirken kl. 19.30 er aflyst!


På denne årsmødeaften er der mulighed for at høre mere om Greve sogns menighedsplejes arbejde. Første del af aftenen er årsmøde med beretning, valg, regnskab og muligheder for indblik i det vidtforgrenede arbejde menighedsplejen har. Samtidig ville det være en dårlig menighedspleje, hvis ikke vi gjorde lidt ekstra for fællesskabet den aften, så efter årsmødet er der et lille traktement.                                                                                                                                                                             

På trods af nedlukning, så er menighedsplejen kommet gennem året fornuftigt. En stor tak til alle, der på den ene eller anden måde har hjulpet økonomisk eller praktisk i løbet af året


Kjeld-Ole Munk, formand
 


Julehjælp 2020

Det er muligt at søge hjælp til julen fra Greve Sogns Menighedspleje.

Ansøgningsfristen er fredag 11.december kl.13.


Ansøgningsskemaet kan afhentes på kordegnekontoret i Johanneskirken.

Er man forhindret kan det sendes. Kordegnekontorets åbningstider, e-mailadresse og telefonnummer kan ses på side 11 i kirkebladet.


Besked om bevilget julehjælp gives efter tirsdag 15. december. 

Husk at skrive tydelig e-mail adresse og telefonnummer på ansøgningen. Ellers kan vi ikke kontakte dig.


Betingelsen for at søge er, at du bor i Greve Sogn, og at du eller din familie økonomi har svært ved at hænge sammen.

Er der nogen, som kender nogen i sognet, der har behov, så mind dem om muligheden for at søge.


Julehjælpen udbetales i naturalier.     

                                                                                                                                                                    
Kjeld-Ole Munk, formand for menighedsplejen

 

 

Glimt fra menighedsplejens første 25 år

12. november 1986 stiftedes Greve sogns menighedspleje ved et møde i Greve gamle skole. Menighedsplejens adresse blev Michael Gjøesvej 1, hvilket den var frem til årsmødet 9. april 1997, hvor ny adresse bliver kordegnekontoret Skoleholmen 9.

Den første bestyrelse bestod af Henry Jørgensen (kasserer), Mette Hermansen, Eva Bjergkvist (næstformand), Mette Magnusson (sekretær), Merete Menze og Rut Gjerløv og Niels Refskou (formand). Ifølge vedtægterne kan præsterne i sognet være med uden for valg.

Den første opgave var julehjælp. Det besluttedes, at julehjælpen kun uddeles ’til værdigt trængende i Greve Sogn. Det besluttedes også at julehjælpen gives i form af julekurve/købmandskurve.

Økonomisk formåede menighedsplejen at skaffe en del penge. Lions Club har altid været en god hjælper, men også de lokale pengeinstitutter, såsom Privatbanken, Sparekassen SDS og Roskilde sparekasse gav et bidrag med. Donorernes navne ville efter bestyrelsens beslutning blive offentliggjort i kirkekalenderen.

Den første juleuddeling bestod af 4 kurve a 250 kr. og 7 kurve a 200. Bestyrelsen bragte kurvene ud til ansøgerne.

Det første årsmøde blev holdt 8. april 1987 kl. 20.30, og der meddelte formanden, at man agtede at være medlem af De samvirkende Menighedsplejer. Tanken om et værested var også oppe at vende, om ikke før så i hvert tilfælde, når den nye sognegård ved stranden er der! Formanden kan også meddele, at de Gjøeske legater efterhånden overgår til Menighedsplejen (legater som var blevet udbetalt til fattige enkeltpersoner, og når de dør, overtager menighedsplejen legatet).

De følgende år er det fortsat julehjælpen, der fylder, og fra 1987 må julekurvemodtagerne selv hente deres kurve. Der kommer også en klage fra en dame over, at hun får for lille en kurv! Rut Gjerløv udtræder af bestyrelsen og erstattes af Fritze Rasmussen, der overtager sekretærposten. Mette Hermansen overtager kassererposten. I 1988 og fremover kommer andre indtægtsgivende arrangementer til såsom åbent hus arrangement med salg af lagkage, kaffe med mere til 5 kr. pr enhed. Desuden er der planer om musikarrangementer med entre, men det ender med en forespørgsel om, at man må samle ind ved kirkens koncertarrangementer. Det bliver dog først virkelighed mange år senere.

I 1989 udtræder Henry Jørgensen af bestyrelsen og erstattes af Inger Brinkløv. Frokoster efter høstgudstjenesterne bliver fra 1989 en fast del af menighedsplejens arbejde.

1990 afløser Kjeld-Ole Munk Mette Magnussen i bestyrelsen.

Årsmødet afholdes 26.april 1995 for første gang i Johanneskirken. Ved årsmødet 1996 sker store ændringer. Formanden Niels Refskou flytter efter10 år som formand væk fra sognet og Kjeld-Ole Munk vælges som ny formand. Christian Bryld som ny næstformand endvidere nyvælges til bestyrelsen Inger Jørgensen og Vivi Marklund. Ud træder Mette Hermansen.

En ny tradition med årlig koncert af Greve Harmoniorkester sidste søndag i kirkeåret til fordel for menighedsplejen søsættes. Suppleanterne til menighedsplejens bestyrelse bliver en aktiv del af menighedsplejen. Vivi Thorsen indtræder i bestyrelsen i stedet for Merete Menze.

Nye aktiviteter dukker op. I 1998 afholder menighedsplejen kræmmermarked, og polske børnehavebørn inviteres til frokost og kirkebesøg i Johanneskirken. Fra 2002 afholdes hyggeeftermiddag 2. tirsdag i måneden. I referatet kaldes den også tirsdagstræf og bamseklubben. Hvad julehjælp angår, så ligger antallet af ansøgere ret konstant på omkring 30. I 2002 gøres maden gratis ved høstgudstjenesterne. I stedt betales for drikkevarer og der holdes auktion.

I 2003 dukker ideen op om menighedslejr, og der besluttes at arbejde videre med ideen og i 2004 kan vi holde den første lejr. Et socialt tilskud fra kommunen gør at prisen er overkommelig og mange deltager. Julekurvsmodtagere har også været inviteret med. I 2004 deltager vi i Quiz i Grevecentret for at skaffe lidt penge til arbejdet. I 2006 begynder vi at holde diakoniens dag 1. søndag i februar. Det er en markering af at det kristne sociale arbejde er vigtigt

Onsdagscafen kommer også på programmet i disse år. Hver onsdag året rundt er der åbent fra 13-16 og mange mennesker kommer og har nogle rare timer. På en måde er det lidt af en opfyldelse af de første års tanker om et værested.

I 2006 overtager Menighedsplejen hele kulturweekendarrangementet og udbygger det, så det bliver en weekend med kunst, musik, oplevelse, hygge og information om kirkens og menighedsplejens arbejde. Mange mennesker gør en stor frivillig indsats, og weekenden giver et pænt overskud til menighedsplejens hjælpearbejde. Ved årsmødet indtræder Nete Agerskov i bestyrelsen i stedet for Inger Jørgensen.

Ved årsmødet 2007 vedtages for første gang en udtalelse, hvor menighedsplejen udtrykker undren over kriterier for besøgsvenner i de samvirkende menighedsplejer. Om det var vores reaktion eller andre, der senere fik De samvirkende menighedsplejer til at ændre holdning er ikke til at vide. Peter Jäger indtræder i bestyrelsen i stedet for Vivi Marklund og Kirsten Fynsk indtræder i stedet for Inger Brinkløv.

Ved årsmødet 2009 tages initiativ til anskaffelse af kørestole til dårligt gående i begge kirker. I stedet for Peter Jäger indtræder Eva Stentoft i bestyrelsen. Menighedslejren blev i det  år til en spændende menighedstur med besøg i København.

Ved bestyrelsesmødet i dec. 2010d ukkede et problem op, vi ikke havde ventet, vi kunne ikke længere få julekurve pakket i Grevecentrets butikker, men Superbest i Solrød redder os.

Ved årsmødet 2011 stopper Eva Bjergkvist som kasserer og Birgitte Hinrichsen tager over.

Og så er de første 25 år gået. Forhåbentlig har ovenstående glimt givet et billede af en meget aktiv menighedspleje med mange aktive mennesker. Tillykke med vores jubilæum.

Kjeld-Ole Munk

 

TAK!

.. til alle jer, der kom og støttede op om Kulturweekenden 2017.
Der blev et overskud på 12.650 kr til Menighedsplejens arbejde. 
Tak!

Frivillighedsprisen 2012

I 2012 blev Greve kommunes Frivillighedspris givet til vores Eva Bjergkvist, for hendes store engagement og frivillige arbejde i Greve Sogn.